Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Tον νυμφώνα σου βλέπω ...


Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω,
 ίνα εισέλθω εν αυτώ˙ λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, 
φωτοδότα, και σώσον με.

Δεν υπάρχουν σχόλια: