Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Χρειάζεται κάτι παραπάνω

από καλή μνήμη

για να έχεις

ωραίες αναμνήσεις

Δημοσίευση σχολίου