Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

ctrl+alt+del ...Όταν κρασάρει ο δίσκος ... κάνουμε επανεκκίνηση 

... 

απλά πράγματα 

...  

το πολύ πολύ να χάσουμε 

ό,τι δεν αποθηκεύσαμε εγκαίρως 

...Όταν κρασάρει ο άνθρωπος 

... 

πώς κάνει επανεκκίνηση;  

Δημοσίευση σχολίου