Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

ετεροχρονσμός -->βλ. ζωή ...ετεροχρονισμός -->βλ. ζωή ... 

για τις στιγμές που ήρθαν πολύ νωρίς για να τις νιώσουμε

για τις στιγμές που ήρθαν πολύ αργά για να τις ζήσουμε ...

Δημοσίευση σχολίου